Posts

Aby sme boli schopní vybrať si vhodného mediátora z okruhu dostupných mediátorov, je potrebné zozbierať si informácie. Kde ich nájsť a ako ich vyhodnotiť si môžete prečítať v článku uverejnenom portálom podnikajte.sk. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Podpora mediácie z príspevkov poskytovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov? Projektový zámer schválený Riadiacim orgánom pre Operačný program Efektívna verejná správa. Ministerstvo spravodlivosti SR podalo zámer národného projektu s názvom “Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia sporov” v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Národný projekt má nadväzovať na projekt “Posilnenie prístupu…

Čo je podstatou mediácie a aké možnosti prináša v rámci podnikania sme publikovali v rámci článku Mediácia – mimosúdne urovnanie sporov pre podnikajte.sk Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

25.10.2018 doplnenie článku  – NESCHVÁLENÉ.  Návrh zákona neprešiel do druhého čítania v Národnej rade SR. Vznikne od marca 2019 nová kategória odborného zamestnanca na školách – školský mediátor? Dňa 28. septembra 2018 bol Národnej rade Slovenskej republiky doručený návrh novely zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Predkladateľom zákona sú…

  Nepristúp na kompromisy Ako vyjednávať, aby ste férovým spôsobom, ale bez zbytočných obetí, dosiahli, čo chcete (z anglického originálu Never Split The Difference, Negotiating As If Your Life Depended On It)   Dostala sa mi do rúk kniha od autora Christopher Voss, bývalého vyjednávača FBI pre medzinárodné únosy, jedného z najuznávanejších…

Akým spôsobom je osoba mediátora viazaná na konkrétne mediačné konanie sa dozviete v článku uverejnenom portálom najpravo.sk Nezastupiteľnosť a nezameniteľnosť mediátora v mediačnom konaní Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Mediátor má nielen osobitné povinnosti, v prípade ak rieši spotrebiteľský spor. Ako každý podnikateľ má osobitné povinnosti aj voči svojim klientom, ktorí sú v postavení spotrebiteľa. Viac v článku uverejnenom portálom najpravo.sk Základné povinnosti mediátora voči spotrebiteľovi Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Súdiť sa išiel s jasnou predstavou. Do 10 dní získa platobný rozkaz a do mesiaca má peniaze na účte. To predsa hovorí zákon. Realitou sú však 3 roky, 3 pojednávania, 2 stratení kamaráti, 5 odročení, výsledok nejasný a v nedohľadne.  Náklady na advokátov, poplatky a úroky z omeškania budú iba čerešničkou na záver. Mal inú možnosť? Rozhodne.  Prečo…

Aké má mediátor povinnosti v prípade, ak je predmetom konania spor, ktorý vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa dozviete v článku uverejnenom portálom najpravo.sk Povinnosti mediátora pri riešení spotrebiteľských sporov. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.