Posts

Mediátor má nielen osobitné povinnosti, v prípade ak rieši spotrebiteľský spor. Ako každý podnikateľ má osobitné povinnosti aj voči svojim klientom, ktorí sú v postavení spotrebiteľa. Viac v článku uverejnenom portálom najpravo.sk Základné povinnosti mediátora voči spotrebiteľovi Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Súdiť sa išiel s jasnou predstavou. Do 10 dní získa platobný rozkaz a do mesiaca má peniaze na účte. To predsa hovorí zákon. Realitou sú však 3 roky, 3 pojednávania, 2 stratení kamaráti, 5 odročení, výsledok nejasný a v nedohľadne.  Náklady na advokátov, poplatky a úroky z omeškania budú iba čerešničkou na záver. Mal inú možnosť? Rozhodne.  Prečo…

Aké má mediátor povinnosti v prípade, ak je predmetom konania spor, ktorý vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa dozviete v článku uverejnenom portálom najpravo.sk Povinnosti mediátora pri riešení spotrebiteľských sporov. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.