Posts

Postavenie a vzdelanie advokátov a mediátorov, v čom spočíva podstata ich činnosť a mnoho ďalšieho sme priniesli v rámci článku pre podnikajte.sk. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Mediácia, ako platená služba, je dostupná aj osobám v materiálnej núdzi. Právnu pomoc formou mediácie priznáva Centrum právnej pomoci. Právna pomoc osobám v materiálnej núdzi Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi vytvára systém poskytovania právnej pomoci pre fyzické osoby, ktoré sú v materiálnej núdzi a preto nemôžu využívať právne…

Dôvernosť ako jedna z najvyšších priorít mediačného konania? Aspekty mlčanlivosti, možnosti obmedzenia a pozbavenia mlčanlivosti, zodpovednosť za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť. O tom a ďalšom sa dočítate v článku pre podnikajte.sk Dôvernosť mediačného konania V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Zaznamenali ste zvýšenú intenzitu nevyžiadanej pošty v emailových schránkach, napriek sprísneniu ochrany osobných údajov? Môže to byť z dôvodu nesprávneho výkladu zákonov zo strany šíriteľov reklamy. Prečo môže predajca dostať pokutu za SPAMovanie, napriek tomu, že má v poriadku GDPR, sa dozviete v článku pre podnikajte.sk

Aby sme boli schopní vybrať si vhodného mediátora z okruhu dostupných mediátorov, je potrebné zozbierať si informácie. Kde ich nájsť a ako ich vyhodnotiť si môžete prečítať v článku uverejnenom portálom podnikajte.sk. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Podpora mediácie z príspevkov poskytovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov? Projektový zámer schválený Riadiacim orgánom pre Operačný program Efektívna verejná správa. Ministerstvo spravodlivosti SR podalo zámer národného projektu s názvom “Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia sporov” v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Národný projekt má nadväzovať na projekt “Posilnenie prístupu…

Čo je podstatou mediácie a aké možnosti prináša v rámci podnikania sme publikovali v rámci článku Mediácia – mimosúdne urovnanie sporov pre podnikajte.sk Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

25.10.2018 doplnenie článku  – NESCHVÁLENÉ.  Návrh zákona neprešiel do druhého čítania v Národnej rade SR. Vznikne od marca 2019 nová kategória odborného zamestnanca na školách – školský mediátor? Dňa 28. septembra 2018 bol Národnej rade Slovenskej republiky doručený návrh novely zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Predkladateľom zákona sú…

  Nepristúp na kompromisy Ako vyjednávať, aby ste férovým spôsobom, ale bez zbytočných obetí, dosiahli, čo chcete (z anglického originálu Never Split The Difference, Negotiating As If Your Life Depended On It)   Dostala sa mi do rúk kniha od autora Christopher Voss, bývalého vyjednávača FBI pre medzinárodné únosy, jedného z najuznávanejších…

Akým spôsobom je osoba mediátora viazaná na konkrétne mediačné konanie sa dozviete v článku uverejnenom portálom najpravo.sk Nezastupiteľnosť a nezameniteľnosť mediátora v mediačnom konaní Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.