Posts

Príspevok o najnovšej judikatúre Najvyššieho súdu SR k povinnostiam predávajúceho a právam spotrebiteľa pri vybavovaní reklamácie publikovaný portálom podnikajte.sk. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Záujem maloletého dieťaťa je stavaný do popredia. Či už v rámci výkonu rodičovských práv a povinností, v rámci výchovy, potrieb a vzdelania dieťaťa, pri úprave styku s dieťaťom, aj v ďalších oblastiach. Čo je v záujme maloletého dieťaťa je zo subjektívneho pohľadu náročné zhodnotiť. Je to o to náročnejšie, že súdy v…

Ak výživné na dieťa nie je riadne platené, štát poskytne náhradu. Aké sú podmienky a obmedzenia pre poskytnutie náhradného výživného? Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom upravuje poskytovanie náhradného výživného na nezaopatrené dieťa. Náhradné výživné ale nie je poskytnuté na každé dieťa a nie v plnej výške. Tlačivo – žiadosť…

Rodič má voči svojmu dieťaťu nielen povinnosti, ale má ako rodič aj práva, ktoré často bývajú v čase rozchodu s partnerom predmetom sporu. Rovnaké rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia v rovnakom rozsahu. Nebýva úplne pravdou, ak napríklad jeden rodič upiera druhému právo zasahovať do výchovy dieťaťa iba z dôvodu, že…

Členovia rodiny si majú navzájom podľa možností a schopností pomáhať. Aké vyživovacie povinnosti existujú, okrem výživného pre dieťa? Výživné sa ľudovo nazýva alimenty. Nezriedka býva predmetom rodinných sporov práve potreba vzájomnej finančnej pomoci. Zákon o rodine pozná okrem štandardného výživného na dieťa, aj ďalšie druhy výživného. Napríklad príspevok pre rozvedeného manžela, výživné…

Ako to, že jeden mediátor rieši iba trestné veci a jeho služby sú zadarmo, zatiaľ čo iný rieši všetko, okrem trestných konaní a navyše za svoje služby účtuje poplatky? Dôvodom je, že sú dva typy mediátorov. Jedným je Mediátor, podnikateľ, ktorý svoju činnosť vykonáva podľa zákona o mediácii. Druhým je Probačný a…

Postavenie a vzdelanie advokátov a mediátorov, v čom spočíva podstata ich činnosť a mnoho ďalšieho sme priniesli v rámci článku pre podnikajte.sk. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Mediácia, ako platená služba, je dostupná aj osobám v materiálnej núdzi. Právnu pomoc formou mediácie priznáva Centrum právnej pomoci. Právna pomoc osobám v materiálnej núdzi Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi vytvára systém poskytovania právnej pomoci pre fyzické osoby, ktoré sú v materiálnej núdzi a preto nemôžu využívať právne…

Dôvernosť ako jedna z najvyšších priorít mediačného konania? Aspekty mlčanlivosti, možnosti obmedzenia a pozbavenia mlčanlivosti, zodpovednosť za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť. O tom a ďalšom sa dočítate v článku pre podnikajte.sk Dôvernosť mediačného konania V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Zaznamenali ste zvýšenú intenzitu nevyžiadanej pošty v emailových schránkach, napriek sprísneniu ochrany osobných údajov? Môže to byť z dôvodu nesprávneho výkladu zákonov zo strany šíriteľov reklamy. Prečo môže predajca dostať pokutu za SPAMovanie, napriek tomu, že má v poriadku GDPR, sa dozviete v článku pre podnikajte.sk