_

  PREDPISYUPRAVUJÚCE ČINNOSŤ MEDIÁTORA A MEDIAČNÝCH CENTIER