Predmanželská zmluva

bsm

Predmanželskú zmluvu v slovenskom právnom poriadku nepoznáme. V našich podmienkach nie je možné pred svadbou dohodnúť sa na špeciálnych podmienkach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) v prípade rozpadu manželov.

V Občianskom zákonníku sú stanovené zákonné predpoklady, kedy BSM vzniká, kedy a ako zaniká, taktiež podmienky vyporiadania BSM. Napriek tomu zákon umožňuje manželom určité osobitné úpravy – modifikácie BSM.

Manželia sa môžu vo vzťahu k budúcemu majetku dohodnúť o zúžení alebo rozšírení BSM, o správe tohto majetku, alebo môžu dohodnúť, že BSM vznikne až momentom zániku BSM. Je potrebné dodržať zákonom vyžadovanú
formu.

S ohľadom na rozvodovú štatistiku a predvídavosť alebo opatrnosť niektorých snúbencov, nie je vylúčené, že si pred uzatvorením manželstva, prípadne aj počas manželstva, vydajú potvrdenia o tom, ktorý z manželov vložil do spoločného majetku svoj osobný majetok. Takéto potvrdenie nemá charakter dohody, ani predmanželskej zmluvy. Potvrdenia sú vydané za účelom, aby oprávnený manžel v prípade budúceho vyporiadavania BSM vedel preukázať svoje nároky.

Predpokladá sa, že príchodom rekodifikovaného Občianskeho zákonníka bude snúbencom umožnené uzatvoriť predmanželskú zmluvu, kde si budú môcť dohodnúť osobitné podmienky pre spoločný majetok. Táto možnosť je ale stále v nedohľadne.

Najvyšší súd SR sa v rozhodnutí okrajovo predmanželskej zmluve venoval „Občiansky zákonník predmanželskú zmluvu, ani zmluvu o inventarizácii majetku nepoznal a nepozná ani v súčasnosti, a preto bolo možné k týmto prihliadať len ako k písomným dôkazom, dosvedčujúcim skutkový stav, nie však k relevantným právnym úkonom, a tieto dôkazy vyhodnotiť v kontexte k ostatným dôkazom, čo však v odôvodnení rozhodnutia odvolacieho súdu si v časti logicky protirečí a včasti i absentuje. Uznesenie Najvyššieho súdu SR 5 Cdo 99/2011

10 komentárov

 • Dobrý deň, novela občianskeho zákonníka je stále hudbou ďalekej budúcnosti.

 • viete prosim poradit, kedy bude mozne predmanzelsku zmluvu spravit? ten zakon este stale neyvsiel?

 • Dobrý deň, pán Oliver, domnievame sa, že takáto dohoda by odporovala zákonu, a z toho dôvodu by bola neplatná.

 • neda sa prosim uzatvorit taka zmluva ze v pripade nevery ten kto podvadzal opusti spolocny dom a nebude si robit majetkove naroky?

 • Dobrý deň, pani Marianna,

  všetko o spôsobe dedenia sa dočítate v nasledujúcom článku: https://martinbiskupic.sk/dedenie-a-dedicstvo2/

  V prípade, ak zomriete, v prvom rade dedia Vaše biologické deti. Ak ste v čase smrti vydatá, s deťmi dedí aj manžel. Pokiaľ chcete aby toto pravidlo neplatilo, je potrebné napísať závet alebo listinu o vydedení. Odporúčam obrátiť sa na notára, ktorý Vám s týmto úkonom pomôže a zároveň závet uložiť do registra závetov.

 • Dobrý deň,, chcem sa opýtať, žijem s partnerom v byte, ktorý je môj, teda získala som ho po rozvode s manželom v BSM, mám dospelého syna, ktorý už žije oddelene, ak sa vydám za môjho priateľa, bude mať v prípade mojej smrti on nejaké právo na tento môj byt? ČI ho mám pre prípad mojej smrti napísať v záveti čisto len na syna?

 • dobrý deň pán Biskupič, chcela by som sa opýtať ako je to v prípade, keď momentálne s priateľom vklastníme každy 1/2 bytu. Uvažujeme, že sa zoberieme a on mne daruje ako manželke jeho 1/2 bytu. V prípade môjho úmrtia by mal nárok na byt v rovnakom pomere ako moje dve deti? Alebo len z polovice ktorú mi daroval ? veľmi pekne ďakujem. Hedviga

 • Dobrý deň, pán Peter, je pravdou, že v našich podmienkach nie je možné uzavrieť predmanželskú zmluvu tak, ako ju poznáme z amerických filmov. Sú prípustné určité modifikácie a dohody pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Je to ale trošku komplikovanejšia problematika a najmä je potrebné poznať individuálnu situáciu a predstavy snúbencov. Odporúčam Vám preto konzultáciu s odborníkom.

 • Dobrý deň, máme pred svadbou a chceli by sme si so snúbenicou upraviť majetok. Chceli by sme nejakú dohodu ako predmanželská zmluva, ale vraj v SR to nie je možné. Dá sa dohodnúť aspoň na niečom, napr. že keď jeden druhého podvedie, prepadá majetok tomu druhému? ďakujem Peter

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.