MEDIÁTORPRÁVNIK BRATISLAVA

JUDr. Martin Biskupič je právnik a mediátor, ktorý vykonáva činnosť podľa zákona o mediácii. V rámci tejto činnosti má ako nezávislý a nestranný sprostredkovateľ komunikácie medzi sporovými stranami vytvoriť vhodné podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie sporu, ktoré zohľadňuje záujem strán sporu.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Titul JUDr. mu bol udelený po absolvovaní rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

LogoMSSR

V minulosti pôsobil v rámci Slovenskej obchodnej inšpekcie na pozícii inšpektora a metodika. V rámci pridelenej oblasti pôsobil v odborných pracovných skupinách Európskej komisie v Bruseli. Následne sa venoval oblasti implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov z pozície vedúceho právneho oddelenia implementačnej agentúry.

právnik bratislava
MEDIÁTOR

JUDr. Martin Biskupič

V súčasnosti sa venuje okrem výkonu mediačnej činnosti, aj lektorskej a publikačnej činnosti pre oblasť mimosúdneho riešenia sporov. Okrem toho je zapojený ako externý odborník prevencie kriminality v rámci projektu pomoci obetiam trestných činov podľa zákona o obetiach trestných činov.

MEDIÁTOR

V MÉDIÁCH

18.8.2020

 

V rádiu Regina Západ sa JUDr. Martin Biskupič zúčastnil odbornej diskusie na tému prevencie kriminality a pomoci obetiam trestných činov. Obsahom diskusie boli nielen základné štatistiky, ale najmä možnosti pomoci obetiam trestných činov, informácie o kompetentných orgánoch a ďalšie zaujímavé informácie.

radio regina

27.3.2020

 

V článku pre portál Mama a ja JUDr. Martin Biskupič reflektuje na aktuálny problém rodičov, ktorí sú na pochybách, či aktuálna krízová situácia odôvodňuje nerealizovanie súdom nariadeného styku dieťaťa s druhým rodičom.

poradňa mediátora

5.2.2020

 

Časopis Mama a Ja vo svojej online verzii uverejnil článok, v ktorom JUDr. Martin Biskupič reflektuje na medializovaný prípad malej Alexie, ktorá bola v dôsledku konfliktu svojich rodičov umiestnená na pol roka v ústave.

poradňa mediátora

4.2.2020

 

Februárové číslo Ružinovského ECHA informovalo o spolupráci Mestskej časti Bratislava – Ružinov s našou mediačnou kanceláriou. Najmä seniori môžu bezplatne konzultovať svoje životné situácie a zhodnotiť svoje právne možnosti riešenia.

echo

21.11.2019

 

V podcaste od Levosphere.sk sa dozviete o prieniku marketingu a mediácie. JUDr. Martin Biskupič roprával nielen o tom, ako neriešené spory vplývajú na obchodné meno, aké sú úlohy mediátora, aký je rozdiel medzi súdom a mediáciou, a o mnoho ďalšom.

podcast mediacia
mediácia

5.11.2019

 

V novembri 2019 publikoval online magazín pre podnikateľov podnikajte.sk rozhovor s JUDr. Martinom Biskupičom. Dočítate sa nielen čo je mediácia a aké sú základné rozdiely medzi súdnym konaním, ale napríklad aj ako môže rodinný spor narušiť chod firmy.

podnikajte

28.10.2019

 

V novembrovom čísle časopisu mladej rodiny Mama a ja si môžete prečítať rozhovor s mediátorom JUDr. Martinom Biskupičom o tom, prečo sa stal mediátorom, akým spôsobom sa na mediácii snaží vytvoriť vhodné podmienky pre partnerov, čo je výsledkom mediácie a mnoho ďalšieho.

poradňa mediátora

3.9.2019

 

Pre septembrové vydanie 2019 časopisu MADAM EVA sa JUDr. Martin Biskupič vyjaril k možnostiam mediácie a mimosúdneho riešenia zverenia spoločných detí do osobnej starostlivosti v rámci článku “Láska na striedačku”.

madam eva

3.5.2019

 

JUDr. Martin Biskupič v Televízii Ružinov hovoril o potrebe spolupráce rozvádzajúcich sa manželov pri nastavení porozvodových vzťahov, najmä z dôvodu záujmu ich spoločného dieťaťa.

tvr
mediátor

15.4.2019

 

O potrebe nastavenia nového – rodičovského – vzťahu rozvádzajúcich sa manželov sa vyjadril JUDr. Martin Biskupič pre online magazín 40plus.sk

8.4.2019

 

V Televízii Ružinov JUDr. Martin Biskupič o susedských sporoch. Napriek tomu, že zákon “susedské spory” osobitne nedefinuje, je zrejmé, že ide o spory medzi susedmi. Najčastejšie je predmetom sporu majetok, stavba a rušenie suseda (hlukom, prachom, svetlom, tieňom a ďalšie).

tvr
susedsky spor

3.4.2019

 

V Dámskom klube RTVS JUDr. Martin Biskupič divákom preznetoval možnosti využitia mediačných služieb v rámci rozdelenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode.

damsky klub
mediator

22.3.2019

 

V Televízii Ružinov JUDr. Martin Biskupič vysvetľoval základný rozdiel medzi súdnym konaním a mediáciou. Tieto dve konania sú rozdielne nielen vo formálnych postupoch, ale najmä v zodpovednosti za riešenie.

tvr
mediator

22.3.2019

 

V relácii King Kong vo vani Martin Biskupič spolu s pánom Igorom Adamcom hovorili nielen o príhodách s klientmi alebo ťažkostiach, s ktorými sa mediátor stretáva.

tvr
mediator

8.3.2019

 

V relácii RELAX Martin Biskupič diskutoval s Karin Majtánovou o možnostiach mimosúdnej dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode.

tvr
mediator relax

12 komentárov

 • Dobrý deň, viete nás prosím ako právnik mediátor zastúpiť aj na súde? Rozvádzame sa s manželkou a vraj je vhodné mať právnika. Otázkou je, či môžeme mať spoločného právnika. Za odpoveď vopred ďakujem. Rudolf L.

 • Dobrý deň, pán Rudolf, samotné právnické vzdelanie nestačí, aby Vás ktokoľvek mohol zastupovať na súde. Túto kompetenciu má (v rámci podnikateľskej činnosti) jedine advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Zároveň advokát nemôže na súde zastupovať obe strany súdneho konania. Preto ak chcete byť na súdnom konaní právne zastúpení, je potrebné aby mal každý svojho advokáta. Na druhej strane, v rámci konania o rozvode (v prípade ak máte maloleté deti) je riešená aj úprava výkonu rodičovských práv a povinností a stanovenie výšky výživného na dieťa. Práve v týchto bodoch je viac než vhodné dohodnúť sa, aby súd nemusel autoritatívne rozhodovať. Práve s týmito vecami Vám viem byť nápomocný mediátor (ktorý môže aj nemusí myť právne vzdelanie). Ak dosiahnete rodičovskú dohodu u mediátora, túto dohodu môžete súdu predložiť na schválenie. V prípade, ak bude dohoda v záujme maloletých detí a nebude odporovať zákonu, súdne konanie bude ukončené schválením rodičovskej dohody a táto dohoda bude mať silu právoplatného rozsudku. Na záver upozorňujeme, že samotný rozvod je konanie o zmene osobného stavu a nie je možné sa na rozvode dohodnúť. Súd musí posúdiť, či sú splnené podmienky na rozvod. Súd samozrejme zohľadňuje aj vôľu manželov, tzn. či sa zhodujú vo vôli rozviesť sa alebo či jeden z manželov s rozvodom nesúhlasí.

 • aka je prosim cena za pravne sluzby v pripade sikany v zamestnani? mal by som zaujem hlavne o konzultaciu, aby som vedel svoje moznosti. dakujem Lukas

 • Dobrý deň, pán Lukáš, v prvom rade je potrebné upozorniť, že naša mediačná kancelária neposkytuje právne služby v zmysle zákona o advokácii, ale mediačné služby podľa zákona o mediácii. Konzultácia je preto možné, ale iba v rovine možností mimosúdneho riešenia sporu – v tomto prípady šikany. V prípade, ak je potrebné zhodnotiť Vaše individuálne práva a povinnosti, a prípadné právne prostriedky obrany, je potrebné obrátiť sa na advokáta.

 • Dobrý deň, viete mi prosím poradiť, kde si mám overiť právnika, ak hľadám zastupovanie pri rozvode.

 • Dobrý deň, pán Ján, ak hľadáte právnika, ktorý Vás bude právne zastupovať, jedinou voľbou je advokát zapísaný Slovenskou advokátskou komorou (www.sak.sk). Na ich webe si viete advokáta overiť. Akákoľvek iná osoba, ktorá by Vám núkala právne služby a nie je členom advokátskej komory, pravdepodobne vykonáva svoju činnosť neoprávnene. Na druhej strane je potrebné odlíšiť iných právnikov – napríklad mediátorov. Mediátor (môže a nemusí byť právnik) je osoba oprávnená pomôcť pri rozvode, aj keď nemá oprávnenie na právne zastupovanie jedenej zo strán. V rámci rozvodu je v pozícii zmierovateľa. Mediátora si môžete overiť v registri mediátorov na webe ministerstva spravodlivosti.

 • Dobry den, mozem sa na Vas obratit ako na pravnika aj v pripade rozchodu? Je nevyrieseny majetok a spolocny uver

 • Dobrý deň, áno, mediáciou je možné riešiť aj veci súvisiace s rozchodom – najmä majetok, deti, výživné a pod. Upozorňujeme ale, že mediáciu si nemožno zamieňať s advokátskymi službami. Ak teda hľadáte právnika – advokáta, ktorý by Vás zastupoval, je potrebné sa obrátiť na advokáta. Pokiaľ hľadáte mediátora s právnickým vzdelaním a máte záujem o služby mediačné, sme pripravení Vám poskytnúť služby.

 • môže ma prosím zastúpiť právnik aj keď je zapísaný v SAK, ale spor a súd je v Rakúsku? Ide o rodinný súd.

 • Dobrý deň, s Vašou otázkou je potrebné obrátiť sa na konkrétneho advokáta, alebo priamo na Slovenskú advokátsku komoru.

 • Dobry den, viete mi povedat, kolko je priemerne cena pravnika na hodinu, pokial chcem konzultovat zamyslany rozvod? Laco

 • Dobrý deň, pán Laco, toto je veľmi individuálne, je potrebné sa pýtať na cenu u konkrétnych advokátov (pokiaľ chcete advokáta právnika). Pokiaľ potrebujete konzultáciu od právnika – mediátora, tak naša aktuálna cena konzultácii je 49 €/hod. Je potrebné odlišovať medzi advokátom, ako osobou, ktorá Vás bude zastupovať na súde a presadzovať Vaše práva a záujmy, a medzi mediátorom, ktorý je v postavení nezávislej a nestrannej osoby, a jeho úlohou je doviesť strany sporu k dohode.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.