loading

ČO PREDCHÁDZA MEDIÁCII ?

 

 

POKUS O ZMIER

 

 

V prípade, ak máte záujem o zachovanie alebo napravenie vzťahu so svojim obchodným partnerom, zákazníkom, susedom alebo rodinou, v rámci maximálnej snahy o mimosúdne riešenie máte možnosť prostredníctvom našej mediačnej kancelárie druhú stranu sporu vyzvať, aby ste sa vzájomne pokúsili prostredníctvom mediácie dosiahnuť dohodu.

 

O rozdiele medzi upomienkou, pokusom o zmier a predžalobnou výzvou sme písali v článku pre podnikajte.sk.

 

Vyplňte nezáväznú objednávku so stručným popisom sporu a označením sporových strán a my Vás budeme bezodkladne kontaktovať za účelom dojednania detailov a podmienok pre zaslanie pokusu o zmier druhej strane. Až po Vašom odsúhlasení a záväznom potvrdení objednávky budú podniknuté ďalšie kroky.

 

V prípade neúspešného pokusu o zmier obdržíte záverečnú správu mediátora. Takáto správa je použiteľná pre účely súdneho konania. V určitých prípadoch súdy hodnotia snahu účastníkov súdneho konania o dosiahnutie mimosúdnej dohody.

 

Úkon je účtovaný podľa platného cenníka v časti “Prevzatie prípadu”.

NEZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA

Pokus o zmier/výzva na mediáciu

MEDIAČNÉ
SLUŽBY
CENNÍK
mediator
OSOBNÉ
KONZULTÁCIE
49 €/hod.

Osobné konzultácie a poradenstvo v priestoroch mediačnej kancelárie. Individuálne aj spoločné stretnutia. Možnosť prizvania k vyjednávaniam

PREVZATIE
PRÍPADU
49 €

Jednorazový poplatok za prevzatie prípadu, oslovenie protistrany a vyhotovenie záverečnej správy pre iniciátora mediácia, ak protistrana s mediáciou nesúhlasí

MEDIAČNÉ
KONANIE
89 €/hod.

Základná sadzba za vedenie mediačného konania. V cene nie sú zahrnuté iné účelne vynaložené náklady, ktoré sú účtované iba pri predošlom odsúhlasení stranami sporu

MEDIÁTOR +
PSYCHOLÓG
119 €/hod.

Mediácia za účasti klinického psychológa. Najmä v rodinných sporoch majú spory nielen právnu, ale aj psychologickú rovinu. Takéto prípady odôvodňujú účasť psychológa

INÉ
ÚKONY
DOHODA

Cena za mediačné služby je prednostne stanovuje dohodou. Všetky prípadné vedľajšie náklady vznikajú až po odsúhlasení klientom, tzn. klient má informácie o cene vopred