loading

Upomienka, pokus o zmier a výzva pred podaním žaloby

upomienka

Odporúčaný postup v čase medzi neuhradením faktúry a podaním žaloby na súd, spolu so vzorovými dokumentmi, sme priniesli v článku pre portál podnikajte.sk.

 

ČO PREDCHÁDZA MEDIÁCII ?

 

 

POKUS O ZMIER

 

 

V prípade, ak máte záujem o zachovanie alebo napravenie vzťahu so svojim obchodným partnerom, zákazníkom, susedom alebo rodinou, v rámci maximálnej snahy o mimosúdne riešenie máte možnosť prostredníctvom našej mediačnej kancelárie druhú stranu sporu vyzvať, aby ste sa vzájomne pokúsili prostredníctvom mediácie dosiahnuť dohodu.

 

O rozdiele medzi upomienkou, pokusom o zmier a predžalobnou výzvou sme písali v článku pre podnikajte.sk.

 

Vyplňte nezáväznú objednávku so stručným popisom sporu a označením sporových strán a my Vás budeme bezodkladne kontaktovať za účelom dojednania detailov a podmienok pre zaslanie pokusu o zmier druhej strane. Až po Vašom odsúhlasení a záväznom potvrdení objednávky budú podniknuté ďalšie kroky.

 

V prípade neúspešného pokusu o zmier obdržíte záverečnú správu mediátora. Takáto správa je použiteľná pre účely súdneho konania. V určitých prípadoch súdy hodnotia snahu účastníkov súdneho konania o dosiahnutie mimosúdnej dohody.

 

Úkon je účtovaný podľa platného cenníka v časti “Prevzatie prípadu”.

NEZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA

Pokus o zmier/výzva na mediáciu

Obchodné právoOdborné články