mediator

Mimosúdne riešenie obchodných sporov

 

Vyriešte svoj obchodný spor mimosúdne, s pomocou nezávislej a nestrannej osoby mediátora. Mediácia prináša efektívne a flexibilné riešenie, vďaka ktorému sa môžete vyhnúť nákladnému a zdĺhavému súdnemu konaniu.

Mediačné konanie je vedené v súlade s Mediačnými pravidlami UNCITRAL.