Televízia Ružinov – Mimosúdna dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

“Súdny poplatok za vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov predstavuje 3% z celkovej hodnoty majetku”

V relácii RELAX sme 8. marca 2019 diskutovali s Karin Majtánovou o možnostiach mimosúdnej dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode.

V prípade rozvodu čaká bývalých manželov ešte jedna povinnosť, a to rozdelenie si majetku, ktorý patril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM).

SPUSTIŤ

relax tvr

Zákon pozná tri možnosti. Buď sa o rozdelení bývalí partneri dohodnú. Ak sa nedohodnú, môže dať jeden z manželov návrh na súd, aby bol majetok rozdelený súdom. Ak sa jedna z týchto dvoch možností nezrealizuje, po troch rokoch od rozvodu zákon predpokladá, že je majetok rozdelený rovným dielom.