loading

Dámsky klub RTVS – pomoc k dohode o rozdelení majetku rozvedených manželov

V Dámskom klube RTVS sme divákom prezentovali možnosti využitia mediačných služieb v rámci rozdelenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode.

Zo zákona je možné rozdeliť si spoločný majetok vzájomnou dohodou. Je to najvhodnejšia, najrýchlejšia a najlacnejšia forma.

Ak k dohode nedôjde, máme možnosť o rozdelenie majetku požiadať súd. Vo veci prebehne riadne súdne konanie, pričom je potrebné zaplatiť súdny poplatok vo výške 3% z celkovej hodnoty majetku. Nehovoriac o iných nákladoch na advokátov, znalcov a podobne.

Ak do troch rokov od rozvodu nedôjde k dohode alebo nebude podaný návrh na súd, zo zákona sa majetok delí medzi ex-manželov rovnakým dielom.

Aj keď je dohoda najideálnejšou formou, z dôvodu narušených vzťahov a komunikácie je táto snaha často zmarená. Práve v týchto prípadoch je vhodné využiť služby mediátora, ktorý ako nezávislá a nestranná osoba pomôže ex-manželom vytvoriť vhodné podmienky pre vzájomnú komunikáciu a zmierlivé riešenie.

SPUSTIŤ

televizia mediacia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.