loading
MEDIAČNÉ
SLUŽBY
CENNÍK
mediator
OSOBNÉ
KONZULTÁCIE
49 €/hod.

Osobné konzultácie a poradenstvo v priestoroch mediačnej kancelárie. Individuálne aj spoločné stretnutia. Možnosť prizvania k vyjednávaniam

PREVZATIE
PRÍPADU
49 €

Jednorazový poplatok za prevzatie prípadu, oslovenie protistrany a vyhotovenie záverečnej správy pre iniciátora mediácia, ak protistrana s mediáciou nesúhlasí

MEDIAČNÉ
KONANIE
89 €/hod.

Základná sadzba za vedenie mediačného konania. V cene nie sú zahrnuté iné účelne vynaložené náklady, ktoré sú účtované iba pri predošlom odsúhlasení stranami sporu

MEDIÁTOR +
PSYCHOLÓG
119 €/hod.

Mediácia za účasti klinického psychológa. Najmä v rodinných sporoch majú spory nielen právnu, ale aj psychologickú rovinu. Takéto prípady odôvodňujú účasť psychológa

INÉ
ÚKONY
DOHODA

Cena za mediačné služby je prednostne stanovuje dohodou. Všetky prípadné vedľajšie náklady vznikajú až po odsúhlasení klientom, tzn. klient má informácie o cene vopred

Doplňujúce informácie

  • možnosť platby v hotovosti alebo prevodom na bankový účet;
  • nie sme platcami DPH, tzn. DPH sa neúčtuje;
  • účtuje sa pomerná časť za začatú polhodinu;
  • je na dohode osôb zúčastnených na mediácií, ktorá strana a v akom pomere bude odmenu mediátora hradiť;
  • všetky prípadné ďalšie náklady, ktoré by znášali osoby zúčastnené na mediácii (napr. cestovné, ubytovanie, prenájom rokovacích priestorov) budú vopred oznámené a stranami sporu odsúhlasené;
Viac...Skryť...