Cenník

Konečná výška odmeny mediátora je závislá od individuálnej dohody medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii.

Základná sadzba je 40,- €/hod.

  • možnosť platby v hotovosti alebo prevodom na bankový účet;
  • nie sme platcami DPH, tzn. DPH sa neúčtuje;
  • účtuje sa skutočne odpracovaný čas, nie každá začatá hodina;
  • je na dohode osôb zúčastnených na mediácií, ktorá strana a v akom pomere bude odmenu mediátora hradiť;
  • všetky prípadné ďalšie náklady, ktoré by znášali osoby zúčastnené na mediácii (napr. cestovné, ubytovanie, prenájom rokovacích priestorov) budú vopred oznámené a stranami sporu odsúhlasené;