5 zásad pre dosiahnutie výhry v spore

vyhrať spor

Súdiť sa išiel s jasnou predstavou. Do 10 dní získa platobný rozkaz a do mesiaca má peniaze na účte. To predsa hovorí zákon. Realitou sú však 3 roky, 3 pojednávania, 2 stratení kamaráti, 5 odročení, výsledok nejasný a v nedohľadne.  Náklady na advokátov, poplatky a úroky z omeškania budú iba čerešničkou na záver.

Mal inú možnosť? Rozhodne.  Prečo ale obchádzať súd, keď bol 100% presvedčený o svojej pravde. Čas, peniaze, vzťahy, vnútorný pokoj. Málo?

Predvídajte

Spor spravidla nevzniká z nečestného úmyslu. Najčastejším problémom vedúcim k sporu býva chyba komunikácie. Tá je príčinou, ale aj riešením konfliktu. Doba, kedy slovo chlapa a podanie ruky mali prednosť pred písomnou zmluvou, sa vytratila. Máme príliš rýchly životný štýl a množstvo informácií. Všetko je napísané, aj keď nezostáva čas na čítanie. Neustále rozširovanie zmlúv pridáva na neprehľadnosti, čim strácajú hodnotu.

Je dôležité sa rozhodnúť, či obchodné vzťahy vybudujete na dôvere alebo na neprehľadných kontraktoch. V každom prípade, zmluvu, či dohodu treba nielen zrozumiteľne naformulovať, ale aj overiť si vzájomné porozumenie jednotlivých častí. Rovnaký jazyk nie je zárukou porozumenia.

Známa ma raz požiadala o vypracovanie dohody. Keď som chcel, aby  sa pokúsila naformulovať, čo má byť predmetom dohody, ani po dlhšom váhaní neprišla na zrozumiteľné vyjadrenie svojich myšlienok. Keď nevieme vyjadriť, čo od druhého požadujeme, zlyhávame na začiatku a nemôžeme očakávať od druhého dodržiavanie nejasnej dohody.

Úspešné spoločnosti nikdy nevylučujú budúcu nezhodu. Práve naopak, každý úspešný podnikateľ s takouto alternatívou počíta, preto už v kontraktoch nezabúda na doložky upravujúce budúce sporné situácie. Najčastejšie sú využívané rozhodcovské alebo mediačné doložky. Takáto doložka zaručí, že ešte pred súdom využijete jednu z alternatív.

Zvážte možnosti

Riešenie sporu = súd. Nepochybne. Ale čo alternatívy? Alternatívou súdu je všetko, od hladovky až po rozhodcovské konanie. Firmy zväčša nemajú čas, ani voľné prostriedky, ktorými by mohli plytvať na riešiteľné spory. Preto sa obracajú na mediátorov a arbitrov/rozhodcov. Mediácia a rozhodcovské konanie sú v slovenskom právnom poriadku riadne upravené procesy.

Nenašli ste presný popis výrazu „mediácia“? Neexistuje. Mediátor je presne tá osoba, ktorá nás v detstve s kamarátom posadila oproti sebe a nepustila nás, kým sme sa o hračke nedohodli a mohli sa ísť ďalej hrať. S jediným rozdielom. Už nie sme deti a pred mediátora sa posadíme dobrovoľne sami. Odmenou zostáva obojstranná dohoda. Neúspech pritom nemá žiadne následky, možnosť súdu zostáva otvorená. Mediátor je nestranná osoba, ktorej strany prejavili svoju dôveru. Zodpovednosť za proces nesie mediátor, zodpovednosť za výsledok nesú zasa strany.

Rozhodcovské konanie je vedené rozhodcovským súdom. Proces je obdobný ako riadny súdny proces, s hlavným rozdielom, že je rýchlejší a bez prítomnosti verejnosti. Na strany nie je prenesená zodpovednosť za výsledok rozhodcovského konania, rozhodne rozhodca a strany sa rozhodnutiu podriadia.

Nepodceňujte súpera

Keď som s niekým v spore, som jednoducho povedané vo vojne. Súper je nepredvídateľný a s cieľom dosiahnuť svoju výhru nikto negarantuje jeho kroky. Čisté, či podpásové. Súd aj rozhodcovský súd je zameraný na výhru jednej strany a prehru druhej. Často sa však stáva, že v konečnom dôsledku prehrajú obe strany.

Zažalovali ste obchodného partnera a vyhrali ste? Viete dôvod, prečo neuhradil faktúry? Platobná neschopnosť? Akonáhle vyhráte, partner ide do konkurzu. On skončil podnikanie, vy peniaze neuvidíte. Ide o  výhru, ktorú ste si predstavovali?

Čo tak zo súpera urobiť opäť partnera? Základným krokom v mediácii je zmena podmienok z rivality  na spoluprácu. Nájsť vhodné riešenie pre oboch znamená výhru na oboch stranách.

Nezostávajte v boji sami

Spor nie je maľovka. Ak nechcete platiť maliara, byt vymaľujte sami. Rizikom sú šmuhy alebo opadávajúca farba. Stratou je vedro farby a pár hodín života. Ísť do sporu bez niekoho, kto sa sporom venuje, je strategická prehra.

Nezabúdajte na jednu vec – advokáta najímate, aby sa za vás postavil a bojoval pre vašu výhru. Aj advokát musí pochopiť, či je vašim cieľom vaša výhra a súperova prehra alebo obojstranná výhra.

Spomínate si na príklad súdneho sporu z úvodu? Čo myslíte, aká by bola odmena advokáta, keby bol spor urovnaný na začiatku? Nedôverujte slepo, určujte si smer a držte ho pevne v rukách.

Poučte sa

Nabudúce to urobím inak? Aj keď sa už súdim, nikdy nie je neskoro na urovnanie. Sám zákon pripúšťa a motivuje k zmieru počas súdneho konania. Zo zaplateného poplatku môžete dostať až 90% späť, ak sa počas súdneho konania zmierite.

Čo je ale najdôležitejšie? Súdy majú najdlhšiu históriu, sú tu pre každý prípad a ich činnosť je potrebná a odôvodnená. Aj keď sú súdy bolestné, nákladné a zdĺhavé, sú jedným zo základných pilierov demokracie. Alternatívy sú mladšie, sú dobrovoľné a zostávajú možnosťou. A práve možnosti nás robia slobodnými.