13. marca 2020

povinné očkovanie

Povinné očkovanie dieťaťa a kolízny opatrovník

Podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (zákon č. 355/2007 Z. z.) sú fyzické osoby povinné podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam lekárskym vyšetreniam a diagnostickým skúškam, preventívnemu podávaniu protilátok a iných prípravkov, povinnému ... Čítať